COMUNICACIÓ 3 SERVEIS ESPORTIUS CENTRE ESPORTIU SANTA ISABEL

MES D’ABRIL 2020

Degut a l’estat d’alarma declarat, s’ha produït un canvi significatiu en les condicions en les quals podem prestar els nostres serveis.

Són circumstàncies excepcionals per a tots, inèdites fins ara, amb normes d’aplicació de les quals no s’havia produït fins avui i que vénen acompanyada d’una certa dosi d’incertesa. No obstant això, en RMSI Sports tractarem d’adaptar-nos a elles prestant, com sempre, el millor servei possible.

Tenim l’esperança que aquesta situació es solucioni el més aviat possible.

A mesura que avancin els esdeveniments, ens mantindrem en contacte per a informar sobre les novetats que es vagin produint i que puguin afectar al centre esportiu.

Pel que fa a la quota dels abonats i cursets de natació infantil extraescolar del mes d’ABRIL, us informem que NO farem cap càrrec a l’espera de la reobertura del centre que esperem, si Déu vol, sigui el més aviat possible.

Fidels a la nostra vocació de servei adjuntem una sèrie de taules d’exercici diari que pot servir-nos per a mantenir-nos en forma i fer més amens aquests dies a l’espera de la volta a la normalitat.

Rebeu una cordial salutació i cuideu-vos molt,

DIRECCIÓ RMSI SPORTS

………………………

A raíz del estado de alarma declarado se ha producido un cambio significativo en las condiciones en las que podemos prestar nuestros servicios.

Son circunstancias excepcionales para todos, inéditas hasta ahora, con normas cuya aplicación no se había producido hasta la fecha y que vienen acompañada de una cierta dosis de incertidumbre. Sin embargo, en RMSI Sports trataremos de adaptarnos a ellas prestando, como siempre, el mejor de los servicios posibles.

Tenemos la esperanza de que esta situación se solucione lo antes posible.

A medida que avancen los acontecimientos, nos mantendremos en contacto para informar sobre las novedades que se vayan produciendo y que puedan afectar al centro deportivo.

En lo que respecta a la cuota de los abonados y cursillos de natación infantil extraescolar del mes de ABRIL, os informamos que NO haremos ningún cargo a la espera de la reapertura del centro que esperamos, si Dios quiere, sea lo antes posible.

Fieles a nuestra vocación de servicio adjuntamos una serie de tablas de ejercicio diario que puede servirnos para mantenernos en forma y hacer más amenos estos días a la espera de la vuelta a la normalidad.

Recibid un cordial saludo y cuidaos mucho,

DIRECCIÓN RMSI SPORTS