CIRCULAR COVID-19

A RMSI SPORTS seguim molt atents a les informacions del Departament de la Salut de la Generalitat. Per ara la nostra activitat segueix sent l’habitual, seguirem informant de qualsevol modificació.

Us recordem els procediments per prevenir contagis:

  • Rentar-se els mans de manera freqüent.
  • Tapar-se la boca i el nas al tossir o esternudar amb mocadors d’un únic ús. Rentar-se les mans immediatament després o utilitzar solucions antisèptiques. En cas de no disposar de mocadors, utilitzar la màniga de la roba (tossir o esternudar a la part interior del colze)
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca

Es recomana a tots respectar les precaucions generals de protecció aconsellades, insistint a la convivència d’efectuar una higiene freqüent de mans i de vigilar l’aparició de febre i símptomes respiratoris.

Per a més informació, podeu consultar l’última circular d’ensenyament o contactar amb el Departament de Salut .

Att,

11 de març de 2020

____________________

En RMSI SPORTS seguimos muy atentos a las informaciones del Departament de Salut de la Generalitat. Por ahora nuestra actividad sigue siendo la habitual, seguiremos informando de cualquier modificación.

Os recordamos los procedimientos para prevenir contagios:

  • Lavarse las manos de manera frecuente.
  • Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables. Lavarse las manos inmediatamente después o usar soluciones alcohólicas antisépticas. En caso de no disponer de pañuelos desechables, utilizar la manga de la ropa (toser o estornudar en la parte interior del codo).
  • Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Se recomienda a todos respetar las precauciones generales de protección aconsejadas, insistiendo en la conveniencia de efectuar una higiene frecuente de manos y de vigilar la aparición de fiebre y síntomas respiratorios.

Para más información, podéis consultar la última circular de enseñanza o contactar con el Departament de Salut .

Att,